Ukraine COVID-19 TRACKER

INFECTED


[+07856]


1861105

SICK


[+2214]


407589

RECOVERED


[+05355]


1416215

DECEASED


[+0287]


37301

# Country Infected Sick Recovered Death
1 Kiev [+697]
176569
[+419]
61611
[+236]
111068
[+42]
3890
2 Odessa [+623]
120424
[+567]
31877
[+56]
86460
2087
3 Kharkiv [+1374]
117164
[+827]
23701
[+518]
91255
[+29]
2208
4 Lviv [+720]
117149
[+570]
28976
[+134]
85325
[+16]
2848
5 Dnipropetrovsk [+1333]
103754
[+1048]
21124
[+247]
79962
[+38]
2668
6 Zaporizhzhya [+279]
85226
[+170]
13072
[+109]
70591
1563
7 Ivano-Frankivsk [+110]
81784
[+-417]
10609
[+525]
69344
[+2]
1831
8 Zhytomyr [+434]
77927
[+273]
20224
[+152]
56340
[+9]
1363
9 Khmelnytsky [+811]
74007
[+651]
16449
[+156]
56225
[+4]
1333
10 Chernivtsi [+193]
73696
[+-209]
19083
[+389]
53116
[+13]
1497
11 Donetsk [+839]
67295
[+756]
13847
[+83]
52029
1419
12 Sumy [+638]
65253
[+485]
11328
[+148]
53011
[+5]
914
13 Cherkasy [+349]
64629
[+229]
11414
[+120]
52384
831
14 Rivne [+277]
63567
[+248]
8721
[+16]
53998
[+13]
848
15 Vinnytsya [+143]
62840
[+-460]
20553
[+597]
41007
[+6]
1280
16 Poltava [+297]
61582
[+249]
9899
[+42]
50394
[+6]
1289
17 Ternopil [+410]
60342
[+39]
10484
[+360]
48938
[+11]
920
18 Zakarpattya [+138]
57574
[+-122]
10514
[+254]
45625
[+6]
1435
19 Mykolayiv [+416]
56148
[+213]
10776
[+189]
44089
[+14]
1283
20 Volyn [+292]
51068
[+197]
7362
[+91]
42867
[+4]
839
21 Chernihiv [+489]
47331
[+437]
10577
[+49]
35800
[+3]
954
22 Kherson [+312]
27213
[+203]
4383
[+109]
22093
737
23 Luhansk [+72]
19497
[+42]
3032
[+28]
15884
[+2]
581
24 Kirovohrad [+207]
14966
[+182]
4829
[+24]
9628
[+1]
509
Ukraine(Total) 1861105 407589 1416215 37301