Ukraine COVID-19 TRACKER

INFECTED


[+03915]


1191812

SICK


[+-1575]


222437

RECOVERED


[+05407]


947514

DECEASED


[+083]


21861

# Country Infected Sick Recovered Death
1 Kiev [+536]
125878
[+-1448]
66634
[+1972]
56972
[+12]
2272
2 Odessa [+222]
79965
[+-847]
10534
[+1066]
68150
[+3]
1281
3 Kharkiv [+325]
76295
[+-136]
9977
[+451]
65004
[+10]
1314
4 Lviv [+351]
68945
[+165]
9629
[+181]
57301
[+5]
2015
5 Dnipropetrovsk [+342]
65966
[+-529]
9501
[+851]
54723
[+20]
1742
6 Zaporizhzhya [+339]
63962
[+-771]
17740
[+1106]
45446
[+4]
776
7 Ivano-Frankivsk [+248]
46287
[+-220]
3665
[+462]
41724
[+6]
898
8 Sumy [+89]
45021
[+-185]
3388
[+272]
41031
[+2]
602
9 Rivne [+207]
44936
[+100]
2725
[+104]
41657
[+3]
554
10 Cherkasy [+161]
44848
[+-513]
6262
[+673]
38069
[+1]
517
11 Chernivtsi [+163]
43963
[+-242]
7088
[+403]
36028
[+2]
847
12 Zhytomyr [+141]
43327
[+-229]
2898
[+370]
39709
720
13 Khmelnytsky [+105]
43040
[+-61]
3099
[+166]
39182
759
14 Donetsk [+193]
42938
[+-218]
4779
[+401]
37355
[+10]
804
15 Poltava [+199]
42179
[+-676]
4621
[+873]
36702
[+2]
856
16 Mykolayiv [+215]
37667
[+-956]
15795
[+1164]
21237
[+7]
635
17 Ternopil [+133]
36778
[+-31]
2686
[+164]
33585
507
18 Volyn [+119]
35975
[+-58]
2012
[+177]
33400
563
19 Chernihiv [+55]
33036
[+-225]
9906
[+279]
22534
[+1]
596
20 Zakarpattya [+160]
30462
[+-2]
2662
[+160]
27098
[+2]
702
21 Vinnytsya [+178]
25777
[+-142]
3847
[+312]
21449
[+8]
481
22 Kherson [+97]
20154
[+-29]
3908
[+121]
15697
[+5]
549
23 Luhansk [+42]
13415
[+-125]
2280
[+165]
10757
[+2]
378
24 Kirovohrad [+50]
9563
[+-44]
3158
[+93]
6097
[+1]
308
Ukraine(Total) 1191812 222437 947514 21861