China (mainland) COVID-19 TRACKER

INFECTED


[+013488]


1143898

SICK


[+13484]


1138689

RECOVERED


[+0]


DECEASED


[+04]


5209

# Country Infected Sick Recovered Death
1 Hubei 68398 63886 4512
2 Shanghai [+70]
62176
[+66]
61594
[+4]
582
3 Jilin 40262 40257 5
4 Guangdong [+7]
7264
[+7]
7256
8
5 Shaanxi 3278 3275 3
6 Zhejiang [+2]
3132
[+2]
3131
1
7 Henan [+8]
3130
[+8]
3108
22
8 Fujian [+7]
3128
[+7]
3127
1
9 Heilongjiang 2983 2970 13
10 Beijing [+39]
2779
[+39]
2770
9
11 Shandong 2734 2727 7
12 Jiangsu [+1]
2216
[+1]
2216
0
13 Yunnan [+1]
2128
[+1]
2126
2
14 Sichuan [+14]
2106
[+14]
2103
3
15 Hebei 2004 1997 7
16 Tianjin 1804 1801 3
17 Inner Mongolia 1753 1752 1
18 Liaoning [+1]
1670
[+1]
1668
2
19 Hunan 1393 1389 4
20 Jiangxi 1383 1382 1
21 Anhui 1065 1059 6
22 Xinjiang 1008 1005 3
23 Chongqing 708 702 6
24 Gansu 681 679 2
25 Shanxi 420 420 0
26 Hainan 288 282 6
27 Guizhou [+1]
185
[+1]
183
2
28 Qinghai 146 146 0
29 Ningxia 122 122 0
China (mainland)(Total) 1143898 1138689 5209